Östsvenska Maskinservice AB startade år 2000 som franchisetagare till Electrolux på service av vitvaror i Nyköping. Företaget flyttade till Norrköping och ingick delägarskap med GarantGruppen AB.

Vi utbildar oss fortlöpande på de produkter som ingår i vår garanti service och använder oss enbart av original reservdelar.