Östsvenska Maskinservice AB är din partner gällande service av dina hushållsmaskiner/vitvaror i Norrköping. Vi har garantiservice på ett flertal fabrikat.  Se ”tjänster”.

Östsvenska är delägare i GarantGruppen AB samt EEL Service. 

Viktigt är att felanmälan kommer in rätt väg. Se mer under fliken ”Kontakt och information”