Jag avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för reparation och underhåll av mina vitvaror och är insatt i vad som omfattas enligt skatteverkets och hemförsäkringens regler.

Jag faktureras enligt den så kallade fakturamodellen, dvs hela kostnaden för arbetet och betalar hela kostnaden minskat med ett belopp, som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms.

Östsvenska och Jag är överens om att den så kallade fakturamodellen skall användas för detta uppdrag.

Östsvenska skall i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden. I det fall skatteverket efter begäran inte medger utbetalning, helt eller delvis, äger Östsvenska rätt, att med omedelbar verkan, fakturera mig återstående del av arbetskostnaden. Jag är betalningsskyldig för detta belopp och betalning skall erläggas till Östsvenska inom 10 dagar från fakturering. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag Östsvenska begärde utbetalning från skatteverket.